Trotsig eller?


En ”trotsig” person är en som strävar efter att få mer inflytande/ansvar över sitt eget liv med behov av att uppleva sig själv som en duglig, kapabel och kompetent individ.

Att säga NEJ eller att inte vilja, är det lika med att trotsa? Att våga säga nej, stå på sig, vara sig själv och gå sin egen väg är oerhört stort och starkt när man är vuxen, men om du är barn, ja då är du tydligen bara lite trotsig.. 

Publicerat av